15 Σεπτεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

4

Η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ενωσης (IPU) από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και γιορτάζεται στα σχολεία.

Η Δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την Αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η Δημοκρατία, μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών από κράτη και πολίτες.

Στη χώρα μας, η Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα σχολεία, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ο εορτασμός περιλαμβάνει διαγωνισμούς έκθεσης και ζωγραφικής, με βραβεία, που αθλοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων.

Η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ο παγκόσμιος οργανισμός των Κοινοβουλίων. Ιδρύθηκε το 1889 με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, υπερασπιστών της ειρήνης, του Άγγλου William Randal Cremer και του Γάλλου Frederic Passy. Αριθμεί 179 χώρες-μέλη και 12 συνδεδεμένα μέλη (χωρίς δικαίωμα ψήφου). Εδρεύει στη Γενεύη και επίσημες γλώσσες εργασίας είναι η αγγλική και η γαλλική.

Σκοπός της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης είναι η προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, η υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η συνεργασία μεταξύ των λαών, καθώς και η εδραίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Επιπρόσθετα, εξετάζει θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και υποστηρίζει τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας στενή συνεργασία με τον Οργανισμό. Η Διακοινοβουλευτική Ένωση έχει συμβάλει στη δημιουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1890 και συμμετέχει στις εργασίες της με πενταμελή διακομματική αντιπροσωπεία.

Στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης πραγματοποιούνται δύο ετήσιες Συνελεύσεις (Ολομέλειες), τον Οκτώβριο εκάστου έτους συνήθως στην έδρα της Ένωσης στη Γενεύη και το Μάρτιο σε διαφορετική χώρα. Στα πλαίσια της Ένωσης λειτουργούν τέσσερις (4) Μόνιμες Επιτροπές: 1η Μόνιμη Επιτροπή για τη Ειρήνη και τη Διεθνή Ασφάλεια, 2η Μόνιμη Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Οικονομία και το Εμπόριο, 3η Μόνιμη Επιτροπή για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 4η Μόνιμη Επιτροπή για τα Ηνωμένα Έθνη.

Στα πλαίσια των Συνελεύσεων πραγματοποιούνται: α) οι εργασίες της Συνόδου της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Κοινοβουλίων (ASGP), στην οποία μετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, β) οι συνεδριάσεις των γεωπολιτικών ομάδων, με την Ελλάδα να ανήκει στην «Ευρωπαϊκή» Ομάδα των 12+.