Έφυγαν την ίδια μέρα. Ο Ντελόρ ήταν πρωτεργάτης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσα από την “Ενιαία Πράξη” (1987) καί τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” (1992). Ο Σόιμπλε πρωταγωνίστησε στις προσπάθειες και ήταν ο εφιάλτης της Γερμανικής Ευρώπης…