Τέλος εποχής
Η εκδότρια Νανά Δούκα, ακολουθώντας την εκδοτική παράδοση της οικογένειάς της, έβαλε τη δική της σφραγίδα στην ιστορική εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», της μακροβιότερης εφημερίδας της Πάτρας. Εξίσου σημαντική υπήρξε η κοινωνική παρουσία και προσφορά της στην πόλη της.
Με την απώλεια της Νανάς Δούκα δεν μπαίνει μόνον τέλος σ’ ένα ιστορικό κεφάλαιο της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και του περιφερειακού Τύπου. Κλείνει ακόμη περισσότερο ο ιστορικός κύκλος των παραδοσιακών εκδοτών του τόπου μας και της έντυπης δημοσιογραφίας.
Εκφράζουμε στους οικείους της τα θερμά μας συλλυπητήρια.