Λιούτα: Η πολιτική κρίση προϋπήρξε της οικονομικής κρίσης

πολιτική αναλύτρια με εξειδίκευση στην Οικονομική Διακυβέρνηση και στις Δημόσιες πολιτικές, καλεσμένη  στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στον Γιώργο Παπαζαχαρίου  ανέφερε:
      Η πολιτική κρίση, η οποία χαρακτηρίζει τις κοινωνίες και τα κομματικά συστήματα της Ελλάδας και της  Ευρώπης προϋπήρξε της οικονομικής κρίσης και χαρακτηρίζεται από τη μειωμένη συμμετοχή των πολιτών στα πολιτικά κόμματα και στους συνδικαλιστικούς φορείς.Η επιλογή των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων να διαχειριστούν την κρίση με προτεραιότητα τις επιταγές του  καπιταλισμού  και
όχι τις ανάγκες των κοινωνιών, δημιούργησε ρωγμές στα κομματικά συστήματα,.
από που πηγάζει η δημοκρατία ; από την συμμετοχή
τι διασφαλίζει η δημοκρατία ; την ισονομία, την ισοπολιτεία, Αλλά και την ευημερία του πολίτη την πρόσβαση στα βασικά κοινωνικά αγαθά, παιδεία,υγεία, στέγαση, τροφή, νερό. Η ολοκλήρωση της δημοκρατίας δεν έρχεται με το δικαίωμα στην πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό, έρχεται με την πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό.
    Να το αναπτύξω με ένα παράδειγμα. Δεν θα μιλήσουμε για το δικαίωμα του ενήλικα, θα μιλήσουμε για τα παιδιά, τους μεγάλους αθώους, τα παιδιά. Ένα παιδί γεννιέται σε ένα φτωχό σπίτι. Χωρίς να έχει ευθύνη, , μεγαλώνει με μεγάλες δυσκολίες σε δύσκολο περιβάλλον.Που είναι  η  ισότιμη ευκαιρία στην  παιδεία, στην παιδική ηλικία, στην υγεία. Ένα παιδί, που επαναλαμβάνω ότι η μόνη του αμαρτία είναι ότι γεννήθηκε σε φτωχό σπίτι.