Ο Μητσοτάκης, ότι είναι δημόσιο το απαξιώνει. Χαρακτήρισε τα πανεπιστήμιά μας ως «μπακάλικα». Παγκοσμίως, ουδέποτε πρωθυπουργός χώρας δεν απαξίωσε με τέτοιο θρασύ τρόπο τα πνευματικά ιδρύματα, την πνευματική περιουσία της. Ο Μητσοτάκης ουσιαστικά δήλωσε με ειλικρίνεια ότι η πολιτική του στοχεύει στην απαξίωση των δημόσιων ΑΕΙ σε “μπακάλικα” προκειμένου να επιβάλλει τα ξένα, και τουρκικά, ιδιωτικά ΑΕΙ που φέρνει στην χώρα