671 κρούσματα 25 θάνατοι 340 διασωληνωμένοι

Rapid ôåóô óôïí Áóðñüðõñãï, üðïõ ôÝèçêå óå êáèåóôþò áõóôçñïý lockdown ëüãù áõîçìÝíïõ åðéäçìéïëïãéêïý öïñôßïõ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Äåêåìâñßïõ 2020. Ôá ìÝôñá èá Ý÷ïõí éó÷ý ãéá ìßá åâäïìÜäá êáé ìåôáîý Üëëùí áöïñïýí ôï êëåßóéìï óôï ëéáíåìðüñéï, ìáæéêÜ ôåóô êáé áðáãüñåõóç êõêëïöïñßáò áðü ôéò 6 ôï áðüãåõìá ùò ôéò 5 ôï ðñùß. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σε 671 ανέρχονται τα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 146688, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5673 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 44562 (30.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

340 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 239 (70.3%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 86.5%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1000 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 25 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5354 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3161 (59.0%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.