Στα “κόκκινα” το επιδημιολογικό φορτίο για τη Χαλκιδική

Ðñáãìáôïðïßçóç rapid ôåóô óôç óôÜóç ìåôñü ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ÄåõôÝñá 14 Äåêåìâñßïõ 2020.(EUROKINISSI/ÌÐÏËÁÑÇ ÔÁÔÉÁÍÁ )

Στην καθιερωμένη ενημέρωση της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε τις περιοχές της χώρας όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο και μέσα σε αυτές βρίσκεται η Χαλκιδική.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός “διενεργήθηκαν 35.000 τεστ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Επιτροπή, ο μέσος όρος των τελευταίων 7 ημερών είναι 657 κρούσματα την ημέρα και ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 46 έτη. Εδώ και 15 ημέρες παρουσιάζεται αύξηση στις ηλικίες 35-55 έτη. Μας προβληματίζουν αυτά τα στοιχεία. Τα περισσότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους παρουσιάζονται στη Δυτική Αττική, τη Βοιωτία, τη Λέσβο, την Κάλυμο, τη Ροδόπη, την Αργολίδα και τη Χαλκιδική. Η προσοχή μας στην Αττική, που είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα.