Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Παρέμβαση για στηριξη των επιχειρήσεων με ειδικά προγράμματα

Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν
κλειστές μέχρι και σήμερα με κυβερνητική απόφαση, λόγω της προστασίας της δημόσιας υγείας προς
αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας του COVID – 19.
Αναφερόμαστε στον κλάδο της εστίασης , στα catering, στα γυμναστήρια, στους παιδότοπους,
στα συνεδριακά κέντρα, στους χώρους δεξιώσεων, στους κινηματογράφους που πλήττονται
δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και προσφέρουν πολλές θέσεις
απασχόλησης.
Το καθεστώς απαγόρευσης της λειτουργίας τους, που διαρκεί από τον Μάρτιο του 2020 σε
πολλές περιπτώσεις, που δυστυχώς διαφαίνεται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες στην
καλύτερη περίπτωση, έχει φέρει τις επιχειρήσεις αυτές σε δραματική κατάσταση.
Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές έχουν αναστείλει συμβάσεις εργασίας και οι
εργαζόμενοί τους βρίσκονται σε αναστολή. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε επισφάλεια γιατί οι
επιχειρήσεις τους αντιμετωπίζουν το φάσμα του λουκέτου που επιτείνεται από την αβεβαιότητα που
υπάρχει ως προς το άνοιγμα της αγοράς, αλλά και από το γεγονός πως από την μια μεριά καλούνται
να καλύψουν υποχρεώσεις έχοντας ακόμα και μηδενικά έσοδα, ενώ από την άλλη συσσωρεύουν
μελλοντικές οφειλές. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάποιου είδους ληξιπρόθεσμης οφειλής (εφορία,
ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές κλπ).
Αξιότιμοι Κύριοι,
Όπως αντιλαμβάνεστε η κατάσταση στην αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι παρατεταμένοι
περιορισμοί που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας, έχουν αφήσει έντονα τα
σημάδια τους στην οικονομία. Τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ληφθεί για την στήριξη της οικονομίας
αν και θετικά, φαίνεται πως δεν επαρκούν για να κρατηθούν όρθιες οι επιχειρήσεις, που αποτελεί και
προϋπόθεση για την συγκράτηση της απασχόλησης και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Είναι αναγκαίο τα επόμενα μέτρα που θα ληφθούν για την στήριξη της οικονομίας και ιδιαίτερα
για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, να αποκτήσουν καλύτερη στόχευση και να
αφορούν και τις προαναφερόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων, μέσω της εξαγγελίας ειδικών
προγραμμάτων ενίσχυσης, που θα τις προσδώσει μια νέα δυναμική στον αγώνα της επιβίωσής τους .
Παρακαλούμε την άμεση ανταπόκρισή σας και τις δικές σας ενέργειες για την επίλυση ενός
ζητήματος που πλήττει σοβαρά την οικονομία και τις θέσεις εργασίας.