Αλλάζει το περιεχόμενο του εντύπου «ιστορικό αιμοδότη» με βάση το οποίο μέχρι σήμερα ο σεξουαλικός προσανατολισμός συνδεόταν με το αν μπορεί ένα άτομο να δώσει αίμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υγείας, προτάσσεται η «ανάγκη αποσύνδεσης των κριτηρίων αποκλεισμού από την αιμοδοσία από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των υποψήφιων αιμοδοτών».

Στο έντυπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, μέχρι τώρα, αναφερόταν ότι δεν μπορούσε να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης, αν είχε έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά το νέο έντυπο ιστορικού αιμοδότη:

αιμα1

αιμα2

αιμα3