Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ευχαριστημένοι από την ποιότητα της ζωής στη γειτονιά τους. Σχεδόν το 65% νιώθει ασφάλεια στη τοπική κοινωνία που ζει. Η μεγάλη έρευνα της Data Consultants για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών, αποκάλυψε πολλά στοιχεία που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι Έλληνες νιώθουν χαρούμενοι στις τοπικές τους κοινωνίες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 80% και το σημαντικότερο ίσως εύρημα της έρευνας που πραγματοποίησε η Data Consultants για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών είναι πως σχεδόν οι 7 στους 10 αισθάνονται ασφαλείς.

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον τόπο τους; Πώς αξιολογούν το έργο των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών;

Η Data Consultants υλοποίησε την έρευνά της αναφορικά με τις αντιλήψεις, στάσεις και προσδοκίες του γενικού πληθυσμού σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Στόχος είναι να εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα που θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση πρωτοβουλιών και δράσεων αφενός για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφετέρου για τη σχέση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα:

•      Καταγράφεται σε ετήσια βάση ο βαθμός γνώσης και χρήσης υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους πολίτες
•      Εκτιμάται το επίπεδο της ποιότητας ζωής των πολιτών σε κάθε Περιφέρεια της χώρας
•      Αποτυπώνεται πώς αξιολογούν οι πολίτες την απόδοση των αιρετών αρχών,
•      Διερευνώνται οι απόψεις αλλά και οι στάσεις των πολιτών σε σχέση με την αξιοποίηση και διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι Έλληνες δηλώνουν ευχαριστημένοι σε πολύ μεγάλο ποσοστό τόσο από το επίπεδο ζωής στη γειτονιά τους όσο για την διαβίωση τους. 

Οι Δήμαρχοι σύμφωνα με την έρευνα έχουν την πρωτοπορία στις προτιμήσεις των πολιτών σε σχέση με τους Περιφερειάρχες κάτι που ήταν αναμενόμενο λόγω της εγγύτητας του θεσμού με τον δημότη. 

Δυσάρεστα όμως είναι τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με την εύρεση κατοικίας σε λογική τιμή αλλά και εργασίας στη πόλη που ζει κάποιος. Αποκαρδιωτικά είναι τα νούμερα που αποκαλύπτουν ότι η στεγαστική κρίση μας έχει επισκεφτεί για τα καλά, όπως και η επαγγελματική κρίση εξίσου. 

Πριν από 5 χρόνια σχεδόν το 47% σχεδόν των πολιτών έβρισκαν σπίτι σε λογική τιμή και το 33% μια καλή εργασία.

Διαβάστε αναλυτικά τα συμπεράσματα της έρευνας εδώ.