Νέα υπηρεσία στην ψηφιακή εργαλειοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης – Ηλεκτρονικά η βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αρρένων

 

Μια καινούρια υπηρεσία προστίθεται από σήμερα στις ήδη 40 υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πλέον οι πολίτες που ζητούν «Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων» δεν χρειάζεται να επισκέπτονται αυτοπροσώπως το δημαρχείο, αλλά μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και η αρμόδια υπηρεσία να το ολοκληρώνει και να το αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κινητήριο δύναμη στην ανάπτυξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε να μειώνουμε το διοικητικό βάρος για τους πολίτες, ψηφιοποιώντας ακόμα μία υπηρεσία. Ήδη μέσα σε δύο χρόνια έχουν ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 40 υπηρεσίες, διευκολύνοντας αισθητά την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων», ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Κούπκας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο https://opengov.thessaloniki.gr. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), επιλέγοντας τη διαδρομή κάτοικος/e-υπηρεσίες. Η αυθεντικοποίηση των αιτούντων πολιτών πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί taxisnet).

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_content=info%40speedynews.gr&utm_campaign=Newsletter_5_3_2023_12_44