Η Κατερίνα Νοτοπούλου σε ανακοίνωση της σχετικά με την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ανέφερε: Είναι μια ακόμη ευκαιρία να σκεφτούμε και να δράσουμε για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε ολόκληρο τον πλανήτη : την κλιματική κρίση, τις πανδημίες, την εξάντληση των πόρων, την υποβάθμιση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι έχουμε χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές να διαφυλάξουμε το περιβάλλον, τον φυσικό πλούτο και ότι ο σχεδιασμός για το μέλλον πρέπει να γίνεται με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας.

Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πρωτοστατούν στο περιβαλλοντικό και οικολογικό κίνημα της εποχής μας.

Χρειαζόμαστε μια πράσινη επανάσταση, χρειαζόμαστε μια μετάβαση σε ένα νέο κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο που θα σέβεται το περιβάλλον, θα το αναβαθμίζει και δεν θα το υποτάσσει στο συνεχές κυνήγι του κέρδους, όπως κάνει ο νεοφιλελευθερισμος.

Για να πετύχει όμως η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει με όρους βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και με μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου όπου ο παραγόμενος πλούτος θα μοιράζεται δίκαια με όρους αειφορίας.

Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο οδηγεί σε κοινωνικούς αποκλεισμούς και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Γι’ αυτό προτείνουμε ένα συνεκτικό σχέδιο πράσινης μετάβασης με βασικά σημεία την ενεργειακή δημοκρατία και αυτονομία, την κυκλική συνεργατική οικονομία, τον οικονομικό πλουραλισμό, την ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στον αντίποδα ο νεοφιλελευθερισμος σχεδιάζει μια πράσινη μετάβαση αποκλειστικά μέσω των αγορών , με διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Τέλος, κεντρικό ζήτημα στην πράσινη μετάβαση αποτελεί και ο τουρισμός, που ως σύνολο δραστηριοτήτων, αλληλεπιδρά καθοριστικά με το περιβάλλον. Διότι αφενός οι μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες διαμορφώνουν ένα νέο φυσικό περιβάλλον στο οποίο το τουριστικό προϊόν θα αναγκαστεί μελλοντικά να προσαρμοστεί.

Αφετέρου, η τουριστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Την ίδια στιγμή οι ενεργειακές απαιτήσεις, η χρήση φυσικών πόρων, η διαχείριση απορριμμάτων αλλά και ο τρόπος δόμησης του περιβάλλοντος στις τουριστικές περιοχές, επιβαρύνουν δραματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η δική μας πρόταση περιλαμβάνει ένα νέο μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που όχι μόνο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού κλάδου, αλλά κυρίως στην ικανότητα του να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο, απαντώντας  πειστικά στις προκλήσεις της περιβαλλοντικής κρίσης.