Κατόπιν της επίσκεψης της κ. Τζάκρη στην Ουκρανία και της ύπαρξης ενδιαφέροντος που της μετέφερε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό  για την απασχόληση Ουκρανών αλλά και ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Ουκρανίας στις αγροτικές εργασίες και στις αγροτικές επιχειρήσεις της Πέλλας και της Ημαθίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα (5-2-2022) συνεργασία της κ. Τζάκρη με το Πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Πυρηνοκάρπων κ. Χρήστο Γιαννακάκη και τον Γενικό Πρόξενο  της Ελλάδας στην Οδησσό κ. Χρήστο Δόχτση, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα μετάκλησης κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο ικανού αριθμού μετακλητών εργατών γης από την Ουκρανία για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε ο χρόνος, το είδος της εργασίας και οι συνθήκες διαμονής των προς μετάκληση εργατών και αποφασίστηκε η επανάληψη της σύσκεψης,  μετά την συγκέντρωση στοιχείων, ώστε να δοθούν ακριβείς πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους και να γίνει οργανωμένη προσπάθεια ανοίγματος αυτής της αγοράς εργασίας για να καλυφθούν οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής των δύο περιφερειακών ενοτήτων, δεδομένου ότι παρατηρούνται ελλείψεις σε εργατικά χέρια στις αγροτικές εργασίες.