Άρης Τεμεκενίδης για αδόμητους χώρους στην Καλαμαριά και το Ειδικό Χωρικό για το Κόδρα

 

Με κάθε πράξη του, αλλά κυρίως με τις πολλές παραλείψεις του, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς
κ. Δαρδαμανέλης, επιβεβαιώνει, πως ο κρυφός του πόθος είναι η παράδοση των λίγων
εναπομεινάντων ελεύθερων χώρων της Καλαμαριάς στα ιδιωτικά συμφέροντα για
τσιμεντοποίηση και εκμετάλλευση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στο θέμα των οικοπέδων της Σοφούλη, ουσιαστικά
«σύρθηκε» να υποβάλει αίτημα προς τον Υφυπουργό κ. Πέτσα προκειμένου να
χρηματοδοτηθεί η εξαγορά τους από το Δήμο, ύστερα από την γενική κατακραυγή που
προκάλεσε η αδράνεια και η απραξία του.

Δεν είναι, επίσης, τυχαία, η ολοκληρωτική απουσία παρέμβασης από την πλευρά της
Διοίκησης του Δήμου στο υπό διαμόρφωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, σημαντικό μέρος
του οποίου ανήκει στην Καλαμαριά. Και η Διοίκηση δεν έκανε καμία πρόταση, καμία
παρέμβαση στην κατεύθυνση της προστασίας του δημοσίου και ενιαίου χαρακτήρα και της
ελεύθερης πρόσβασης, που επιτακτικά ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις
του.

Τελευταίο επεισόδιο, η απόπειρα να επιβληθεί συντελεστής δόμησης εντός του
Στρατοπέδου Κόδρα, μέσω της εκπόνησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου το οποίο, αντί να
εξαλείψει, απλώς, εκκρεμότητες, που άφησαν προηγούμενες Διοικήσεις (όπως η παρουσία
χάραξης δρόμων και οικοπέδων εντός του Στρατοπέδου!), ουσιαστικά έφερνε από την πίσω
πόρτα τη δυνατότητα οικοδόμησης χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, επιπλέον των
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων.

Η απόσυρση του σχεδιαζόμενου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου από την Διοίκηση και η απόπειρα
να κατηγορηθεί η αντιπολίτευση για κωλυσιεργία στην αξιοποίηση και ανάδειξη του Κόδρα,
μόνο θυμηδία προκαλεί:

Ναι, κύριε Δήμαρχε, αν για εσάς αξιοποίηση και ανάδειξη είναι η επιπλέον δόμηση
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εντός του Κόδρα, τότε ναι, είμαστε αντίθετοι χωρίς
αστερίσκους.

Το Κόδρα είναι πάρκο-άλσος, αρχαιολογικός χώρος και χώρος ιστορικής μνήμης. Τελεία.
Και αυτός ο χαρακτήρας του είναι που το κάνει πολύτιμο για τους Καλαμαριώτες και όλους
τους Θεσσαλονικείς. Όχι το μπετόν.

Άρης Τεμεκενίδης, Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμαριάς Επικεφαλής της παράταξης “Καλαμαριά Πρώτη Ξανά»