Ενεργό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για την προώθηση καθαρών μορφών μετακίνησης καλείται να αναλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σχεδιάζοντας την εγκατάσταση 325 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζητά τη γνώμη των  των πολιτών, με σκοπό, όπως τονίζει, την αρτιότερη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μέσα από σχετική διαδικτυακή έρευνα.

Ειδικότερα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, επιθυμώντας να συνεχίσει τις πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού που εφαρμόστηκαν και σε παλαιότερα στρατηγικά σχέδια, προχωρά στη διεξαγωγή έρευνας, ώστε να λάβει υπόψη τις προτιμήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για:

– την καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης

– τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων και

– τη διαμόρφωση κινήτρων για την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνεται στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης, καλώντας τους να συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό με τη συμπλήρωση του ακόλουθου ερωτηματολογίου.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jY7qjmrIK06KYFqy4VZxdb_DhL6wKCxGssM6FEzk0NhURU5HUUZLNzU3QTlNMU9CMEJSM1VQOElYMS4u