Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου

ÏõñÜ áðü ðïëßôåò óå ÁÔÌ ôñáðåæéêïý õðïêáôáóôçìÜôïò óôçí ÁèÞíá ôçí ÔåôÜñôç 8 Éïõëßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Εβδομάδα καταβολής συντάξεων αυτή που διανύουμε αρχής γενομένης από σήμερα. Τρίτη, μέχρι και την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2020.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2020 που προέρχονται:
– από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ και ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9, θα καταβληθούν σήμερα,Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020.
– από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ και ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8, θα καταβληθούν την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020.
– από τους τέως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020.
– από το Δημόσιο, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ, θα καταβληθούν την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι επικουρικές πληρώνονται πλέον τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.