Η Συμμαχία για Αεροπορία Μηδενικών Εκπομπών σημειώνει πρόοδο στην προετοιμασία για την εισαγωγή υδρογονοκίνητων και ηλεκτρικών αεροσκαφών

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν λαμβάνει μέρος στη δεύτερη γενική συνέλευση της Συμμαχίας για Αεροπορία Μηδενικών Εκπομπών, η οποία πραγματοποιείται στο Μπουρζέ της Γαλλίας. Στη γενική συνέλευση, όπου συμμετέχουν 180 εκπρόσωποι 143 οργανώσεων-μελών της Συμμαχίας από την Ευρώπη και όχι μόνο, παρουσιάζεται η πρόοδος της Συμμαχίας στην προετοιμασία για τα υδρογονοκίνητα και τα ηλεκτρικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύεται , τα υδρογονοκίνητα και τα ηλεκτρικά αεροσκάφη θα μπουν σε εμπορική χρήση εντός της τρέχουσας δεκαετίας, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια πρέπει να θεσπιστεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο. Η έκθεση περιγράφει επίσης την ανάλυση που πραγματοποίησαν οι ομάδες εργασίας της Συμμαχίας κατά το τελευταίο εξάμηνο, καθώς και τα επόμενα βήματά της.

250 εμπειρογνώμονες του κλάδου

Η Επιτροπή στηρίζει τον στόχο της προετοιμασίας για την ανάπτυξη υδρογονοκίνητων και ηλεκτρικών αεροσκαφών. Από τότε που συγκροτήθηκε η Συμμαχία, πάνω από 250 εμπειρογνώμονες του κλάδου έχουν εργαστεί σε έξι ομάδες εργασίας για τη σύνταξη συστάσεων αντιμετώπισης των κύριων προκλήσεων της εισαγωγής υδρογονοκίνητων και ηλεκτρικών αεροσκαφών.

Ειδικότερα, ορίζουν πού θα λειτουργούν αρχικά τα εν λόγω αεροσκάφη, επεξεργάζονται συστάσεις για την πιστοποίησή τους βάσει αυστηρών προδιαγραφών αεροπορικής ασφάλειας, εκπονούν κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία αεροδρομίων για τα υδρογονοκίνητα και ηλεκτρικά αεροσκάφη, καθορίζουν τους όγκους της απανθρακοποιημένης ενέργειας και τις σχετικές υποδομές.

Πηγή: https://www.moved.gr/