Ακριβώς έναν χρόνο πριν από τον καθορισμό του νέου στόχου μείωσης των εκπομπών, οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν τον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050 κατά τη διάρκεια συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι το 2050, η ΕΕ θα μειώσει δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα βρει τρόπους να αντισταθμίσει τις εναπομένουσες και αναπόφευκτες εκπομπές. Η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών θα ωφελήσει τους ανθρώπους και το περιβάλλον και θα περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Στα συμπεράσματά  τού Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για:

  • την οικονομική ανάπτυξη
  • τις αγορές
  • τις θέσεις εργασίας
  • τις τεχνολογικές εξελίξεις

Οι ηγέτες της ΕΕ αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι η μετάβαση είναι οικονομικά αποδοτική καθώς και κοινωνικά ισορροπημένη και δίκαιη. Ο νέος Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα εξασφαλίσει την παροχή εξειδικευμένης στήριξης σε περιφέρειες και τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις κατά την κλιματική μετάβαση.

Οι ηγέτες τόνισαν ότι η δράση για το κλίμα θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής, επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της. Υπογράμμισαν ότι απαιτούνται σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να τεθεί η ΕΕ σε τροχιά μετάβασης και ότι, στο πλαίσιο αυτό, ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ θα συμβάλει σημαντικά στη δράση για το κλίμα.

Μετά την έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και του μέσου ανάκαμψης «Next Generation EU», τουλάχιστον το 30 % των συνολικών δαπανών θα πρέπει να διοχετεύεται σε έργα που σχετίζονται με το κλίμα.