Την 1η Σεπτεμβρίου, η τροπική καταιγίδα “Larry” ορίστηκε ως η 12η τροπική καταιγίδα με ονομασία για την φετινή εποχή των τυφώνων του Ατλαντικού.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι καθώς η “Larry” οργανώνεται, αναπτύσσονται καμπύλες κατακόρυφες μεταφοράς γύρω από το κέντρο του. Παρόλο που το σύστημα κινείται γρήγορα προς τα δυτικά, υπάρχει κάποια αβεβαιότητα στην ταχύτητα του λόγω της πιθανότητας το κέντρο να ξανασχηματιστεί αργότερα. Οι συνθήκες φαίνονται ευοίωνες για σταθερή έως ταχεία ενίσχυση της τροπικής καταιγίδας μέσα στις επόμενες 60 ώρες λόγω της ελαφριάς διάτμησης, του υγρού περιβάλλοντος και των ευνοϊκών θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας, κατά μήκος της διαδρομής πρόβλεψης.