Αλλάζει ο συντονιστής Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Πυροσβεστικού Σώματος   κατόπιν απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Αξιωματικών.
Συγκεκριμένα στη θέση του υποστράτηγου Π.Σ. Βαρσάμη Σπυρίδωνα, που μετατίθεται στην Αθήνα, ανέλαβε ο υποστράτηγος Π.Σ. Αποστολίδης Μάριος.

Ο νέος συντονιστής θα αναλάβει καθήκοντα από 28/1/2021.