Σημειώνεται πως με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄68/20.03.2020) μετατάχθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, από 24%, οι μάσκες προστασίας, τα γάντια για την ιατρική, το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, τα αντισηπτικά διαλύματα, τα αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, η αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών και η καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή σε συντελεστή ΦΠΑ 6% υπάγονται αποκλειστικά τα χημικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντισηπτικούς ή απολυμαντικούς για την ατομική υγιεινή, και δεν είναι δυνατόν να καταταγούν, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, σε άλλη δασμολογική κλάση όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Πηγή: HTTPS://NEWS.GOOGLE.COM