Με κούριερ θα αποστέλλονται τα φάρμακα στο σπίτι ασθενών, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οπως μεταδίδει το iatronet.gr, στην ΠΝΠ, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρονται τα εξής:

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV 2, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό, είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κοροναϊού, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για την υλοποίηση της παραπάνω παροχής και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μπορούν να διενεργούνται από τον ΕΟΠΥΥ, με απευθείας ανάθεση και μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς.

Συνταγές

Στην ΠΝΠ προβλέπεται, επίσης, οως οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένου μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Για τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για “επαναλαμβανόμενη θεραπεία”, η οποία, έως τις 30 Ιουνίου, επέχει θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών.

Εξουσιοδότηση

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α ́ και β ́ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κοροναϊού και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου, δύναται να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών.

Πηγή: HTTPS://NEWS.GOOGLE.COM