Ειδικού Συνεργάτη

Μετά το «ράλι» τιμών σε ενέργεια και πρώτες ύλες, ένα πρόσθετο μείζον πρόβλημα καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική μεταποίηση αλλά και ολόκληρη η αλυσίδα της πραγματικής οικονομίας, την έλλειψη πρώτων υλών. Το πρόβλημα αναμένεται μεγάλο, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο που καταγράφονται τάσεις αύξησης παραγωγής και νέων παραγγελιών και ενώ παρατηρούνται ταυτόχρονα και καθυστερήσεις των παραδόσεων η οποία αποτελεί ανασχετικό παράγοντας της αύξησης αυτής. Εάν μάλιστα το πρόβλημα συνεχιστεί, τότε θα ενταθεί σύμφωνα με τους οικονομολόγους και  εκείνο του πληθωρισμού.

Ειδικά για το πρόβλημα του πληθωρισμού, όπως σημειώνεται στο τετραμηνιαίο περιοδικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) «Οικονομικές Εξελίξεις», η ακρίβεια συνιστά τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μία έξαρση της ακρίβειας σχεδόν σε όλα τα αγαθά με ιδιαίτερα αισθητές σε ενέργεια (φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, πετρέλαιο), μεταφορές και πρώτες ύλες. Η άνοδος του επιπέδου τιμών σε βασικά προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια, που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες, ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, συμπιέζοντας εν τέλει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Όπως σημειώνει το ΚΕΠΕ, η ακρίβεια δημιουργεί αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αλλά και ένα μεγάλο ερώτημα: Κατά πόσο η επάνοδος του πληθωρισμού συνιστά ένα προσωρινό φαινόμενο που οφείλεται στην ταχύτερη προσαρμογή της ζήτησης σε σχέση με την προσφορά σε μία μεταπανδημική κανονικότητα ή αποτελεί μία δομική αλλαγή με μονιμότερα χαρακτηριστικά που συνδέεται με την ακολουθούμενη επεκτατική δημοσιο­νομική και νομισματική πολιτική σε διεθνές επίπεδο;

Ελλείψεις σε υλικά και ρεκόρ πληθωρισμού

Στο μεταξύ, τα νεότερα στοιχεία της έρευνας PMI του Οκτωβρίου δείχνουν μεν έντονη εισροή νέων παραγγελιών, ωστόσο η αύξηση της παραγωγής περιορίστηκε από τις ελλείψεις σε υλικά και τους ρυθμούς-ρεκόρ του πληθωρισμού. Οι δε χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν με τον δεύτερο σημαντικότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας, έχοντας ως αποτέλεσμα ρυθμό-ρεκόρ αύξησης του όγκου αδιεκπεραίωτων εργασιών, καθώς οι εταιρείες συνάντησαν δυσκολίες στην προμήθεια υλικών.

Η αύξηση της παραγωγής περιορίστηκε από τα σοβαρά προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς οι αναφορές για ελλείψεις σε υλικά και καθυστερήσεις παραδόσεων συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου. Παρ’ όλ’ αυτά, ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε έντονος και υψηλότερος από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής για το 2021.

Αν και τα επίπεδα απασχόλησης αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.

Με εξαίρεση τη σημαντική επιδείνωση τον Απρίλιο του 2020, τα στοιχεία του Οκτωβρίου υπέδειξαν τη μεγαλύτερη επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης εισροών στην ιστορία της έρευνας. Οι εταιρείες σε μεγάλο βαθμό απέδωσαν τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης προμηθειών στη συμφόρηση στις μεταφορές και στις ελλείψεις από την πλευρά των προμηθευτών.#menoumespeedy