επιχειρήσεων

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιδότησης δόσης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα 2».

Συνολικά μέσα στο διάστημα 31/5/2021 – 31/1/2022 θα καταβληθούν 300 εκατ. ευρώ για την πληρωμή δόσεων δανείων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων που είχαν πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Αυτό σημαίνει πως το Δημόσιο θα πληρώνει σε καθημερινή βάση 1,2 εκατ. ευρώ για τις δόσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Το μέγιστο ποσό επιδότησης της δόσης δανείου θα είναι έως 600 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και έως 50.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις.

-Για ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία χωρίς προσωπικό, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ, με χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα) που δεν ξεπερνούν σε αξία τις 40.000 ευρώ και ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία έως 600.000 ευρώ, το ανώτατο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα είναι 600 ευρώ.

-Για πολύ μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο 2 εκατ. ευρώ, που απασχολούν προσωπικό έως 10 εργαζομένου, διαθέτουν καταθέσεις έως 1 εκατ. ευρώ, έχουν επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα έως 150.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία αξίας έως 3,5 εκατ. ευρώ, το ανώτατο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα είναι έως 5.000 ευρώ.

-Για μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ, με προσωπικό έως 50 εργαζόμενους, με καταθέσεις έως 5 εκατ. ευρώ, με αξία χρηματοοικονομικών προϊόντων έως 750.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 10 εκατ. ευρώ ακίνητα, η επιδότηση δόσης δανείου δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ το μήνα.

-Για μεσαία επιχείρηση με ετήσιο τζίρο 50 εκατ. ευρώ, με προσωπικό έως 250 άτομα, με καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ, με χρηματοοικονομικέ επενδύσεις αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 50 εκατ. ευρώ, το πλαφόν της επιδότησης θα είναι στα 50.000 ευρώ.

Τα πέντε βήματα

Μία επιχείρηση, για να λάβει την επιδότηση, πρέπει να ακολουθήσει πέντε απλά βήματα, καθώς η διαδικασία θα είναι γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, που είναι ήδη διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο Δημόσιο ή στις τράπεζες.

Στο 1ο Βήμα η επιχείρηση θα υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ενεργοποιηθεί εντός του Μαρτίου. Στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr, θα αναρτηθεί ο οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, όπως συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.

Στο 2ο Βήμα θα γίνεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας, κατά τον οποίο θα διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Στο στάδιο αυτό θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων.

Στο 3ο Βήμα θα εγκρίνεται η κρατική επιδότηση ηλεκτρονικά. Δηλαδή, θα εκδίδεται μια Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο οφειλέτης θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα – email, ώστε να το γνωρίζει.

Στο 4ο Βήμα θα γίνεται η συνεννόηση του οφειλέτη με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων, με σκοπό να ρυθμίσει το μη εξυπηρετούμενο δάνειο.

Στο 5ο και τελευταίο Βήμα θα καταβάλλεται στον οφειλέτη η κρατική επιδότηση.

  • Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης θα ανέρχεται στο 90% της δόσης και θα ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Η καταβολή της 1ης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.
  • Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης θα ανέρχεται στο 80% της δόσης. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.
  • Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Από τη στιγμή που καταβληθεί η 1η δόση της επιδότησης, τότε το Κράτος θα καταβάλλει την επιδότηση για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε η συνολική επιδότηση να έχει διάρκεια 8 μηνών.