Μεγάλη ανησυχία για τα δημόσια οικονομικά

«Μνημονιακό» το αποτύπωμα της πανδημίας στην οικονομία

Ειδικού Συνεργάτη

Σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα έχουν σκαρφαλώσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα τον Αύγουστο, κρούοντας ακόμη πιο δυνατά τον κώδωνα του κινδύνου. Το μεν έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού αυξήθηκε στο οκτάμηνο κατά 838 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς ανήλθε σε  10,52 δις ευρώ από 9,68 δις. ευρώ , το δε πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 6.381 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 5.484 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2020, δηλαδή αυξημένο ακόμη περισσότερο και συγκεκριμένα κατά 897 εκατ. ευρώ.

Μαγική εικόνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου -Αυγούστου, ναι μεν το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 34.686 εκατ. ευρώ, 2.454 εκατ. ευρώ ή 7,6% υψηλότερα της εκτίμησης  στο Μεσοπρόθεσμο, ωστόσο περιλαμβάνονται σε αυτά αφενός η προκαταβολή, τον Αύγουστο από το Ταμείο Ανάκαμψης ποσού 2.310 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Σεπτέμβριο, και αφετέρου τα έσοδα από ANFAs 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκαν τον Ιούλιο και δεν είχαν προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο. Ως εκ τούτου,  μη συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω ποσών, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 500 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι της εκτίμησης πστο Μεσοπρόθεσμο, εξαιτίας κυρίως των μειωμένων εσόδων από φόρους εταιρειών και από το ΠΔΕ.’ Οπως επίσης και της καταγραφής, τον Ιούλιο, του εισπραχθέντος τιμήματος από την πώληση του Ελληνικού ως χρηματοοικονομικής συναλλαγής (πώληση μετοχών) ενώ είχε προβλεφθεί στην κατηγορία «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» (μη χρηματοοικονομική συναλλαγή).

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37.510 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.365 εκατ. ευρώ ή 6,7% έναντι του στόχου.

Τα φορολογικά έσοδα ήταν 28.716 εκατ. ευρώ, 183 εκατ. ευρώ ή 0,6% κάτω του στόχου.

Η υστέρηση των εσόδων

Ειδικότερα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν το οκτάμηνο τα έσοδα διαφόρων κατηγοριών όπως ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 55 εκατ. ευρώ ή 2,2%,  χαρτοσήμου κατά 13 εκατ. ευρώ ή 6,8%, Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,0%, εισοδήματος από εταιρίες κατά 307 εκατ. ευρώ ή 19,9%, κεφαλαίου κατά 17 εκατ. ευρώ ή 12,1%, Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 175 εκατ. ευρώ ή 11,5%, και Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,7%, εξαιτίας της προαναφερθείσας καταγραφής του τιμήματος από την πώληση του Ελληνικού ως χρηματοοικονομική συναλλαγή.

ΦΠΑ και εισόδημα φυσικών προσώπων

Στον αντίποδα, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως σε ΦΠΑ (πετρελαιοειδών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 1,1%, καπνικών προϊόντων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 5,1% και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 76 εκατ. ευρώ ή 0,8%), ΕΦΚ (καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 2,9% και λοιπών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 4,8%), Φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 83 εκατ. ευρώ ή 1,3%,  χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 58 εκατ. ευρώ ή 21,3%, ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 11,7%.#speedynews