Όταν μιλά ο Μητσοτάκης … συνήθως τον διαβάζουν για να τον καταλάβουν

Όταν μιλά ο Μητσοτάκης … συνήθως τον διαβάζουν για να τον καταλάβουν