Σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη που έχει να κάνει με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» και τη φωτογραφική διάταξη που ψηφίστηκε προκειμένου να τοποθετηθούν τα γιγαντιαία μεταλλικά κοντέινερ σε πλατείες και ελεύθερους χώρους της Αθήνας αλλά και άλλων δήμων της Αττικής κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, προχώρησε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και συγκεκριμένα το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με ομόφωνη απόφασή του.

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και συγκεκριμένα το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με ομόφωνη απόφασή του.

ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
photo ΣΑΔΑΣ

Στην ανακοίνωση – κόλαφο κατά των πρακτικών της κυβέρνησης και του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων επισημαίνει ότι «σε σημαντικά σημεία εντός του Ιστορικού Κέντρου της πόλης των Αθηνών (ήτοι πλησίον διατηρητέων κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων, πλατειών, σε άξονες οπτικής φυγής) ενίοτε συνοδευόμενα από φυλάκιο και χημική τουαλέτα, πιθανόν χωρίς εγκρίσεις από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων».

ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
photo ΣΑΔΑΣ

Μάλιστα, για την τοποθέτησή τους επιλέχθηκε από την κυβέρνηση η ψήφιση φωτογραφικής διάταξης σε άσχετο νομοσχέδιο για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα.

ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΜΕΑ
facebook

Η φωτογραφική διάταξη

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων επισημαίνει ότι προκειμένου τα «Σπιτάκια ανακύκλωσης» να τοποθετούνται κατά βούληση σε δημόσιο χώρο, ψηφίστηκε φωτογραφική διάταξη η οποία προβλέπει:

-«Οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80)», «δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των [πολεοδομικών] διατάξεων […]

-Για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες.

ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
avgi.gr

Ο διαγωνισμός του Κώστα Μπακογιάννη

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων στην ομόφωνη απόφασή του αναφέρεται στον διαγωνισμό του δήμου Αθηναίων τον Αύγουστο του 2022 επί Κώστα Μπακογιάννη.

Τότε προκηρύχθηκε ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού, προϋπολογισμού 14.750.000 ευρώ συν ΦΠΑ.

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά από την ΤΕΧΑΝ Συστήματα Περιβαλλοντικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΒΕΕ, στην οποία και κατοχυρώθηκε. 

Η Συμφωνία – Πλαίσιο υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και αφορούσε στην δημιουργία πενήντα (50) γωνιών ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 18.259.000 ευρώ,  συνεπώς κάθε μία από τις 50 γωνιές ανακύκλωσης, κοστίζει 365.180 ευρώ με «πλήθος δημοσιευμάτων στον Τύπο κάνει λόγο για σκάνδαλο μεγάλου μεγέθους».

Τι ζητά το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ

Στην ομόφωνη απόφαση ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ζητάει:

Την άμεση κατάργηση του φωτογραφικού άρθρου 39 του ν.4964/2022, η οποία θα πρέπει να λάβει και αναδρομικό χαρακτήρα, που συνεπάγεται αποξήλωση των μεταλλικών container και των συνοδών φυλακίων, τουαλετών, κ.λπ. και επανατοποθέτηση αυτών ή άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων σε δημόσιο χώρο μόνο μετά από πλήρη διαδικασία σχετικών εγκρίσεων, όπως απαιτούνται και για οποιαδήποτε άλλη κατασκευή.

-Την ταχεία και πλήρη ολοκλήρωση των ελέγχων του διαγωνισμού για την τοποθέτηση των εν λόγω μεταλλικών container και το εύλογο του κόστους με απόλυτη διαφάνεια. Σε περίπτωση που αποδειχθούν οι καταγγελίες απαιτείται η παραίτηση των πολιτικά υπεύθυνων και η διερεύνηση και ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.