Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο παραγγελίας για προκαταρκτική εξέταση, διαπίστωσαν παραβάσεις από  βυρσοδεψεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και σχημάτισαν σχετική δικογραφία σε βάρος οκτώ συνολικά (8) ατόμων.

 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι παραπάνω λειτουργούσαν τις βυρσοδεψικές δραστηριότητές τους κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα Νοεμβρίου 2019 έως και Σεπτέμβριο του 2020, ενώ είχε εκδοθεί απόφαση προσωρινής παύσης λειτουργίας με συνέπεια τη σφράγιση του ηλεκτρομηχανολογικού τους εξοπλισμού περί τα μέσα Ιουλίου 2019.

Επιπλέον, προέκυψε ότι τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας τους διατίθονταν ανεπεξέργαστα προς το εξωτερικό περιβάλλον, προς τα γειτνιάζοντα οικόπεδα και προς τα φρεάτια όμβριων υδάτων επανειλημμένα κατά το χρονικό διάστημα από 10 Ιουνίου 2020 έως Σεπτέμβριο 2020, ενώ είχε ήδη πραγματοποιηθεί την 06 και 07/06/2020 από τη διαχειρίστρια εταιρεία του χώρου όπου βρίσκονται οι επιχειρήσεις, έμφραξη των αγωγών ακαθάρτων και των φρεατίων αναμονής των αποβλήτων των προαναφερομένων βυρσοδεψείων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παροχέτευσή των αποβλήτων τους στην Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.).

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την διασπορά των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας των ως άνω βυρσοδεψικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό περιβάλλον, καθόσον από τις χημικές αναλύσεις ληφθέντων δειγμάτων προέκυψε πως πρόκειται για εκροή υγρών βυρσοδεψικών αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου, παραβιάζοντας κατά αυτό τον τρόπο τις υφιστάμενες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) τους.