Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών στην Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας της Βουλής των εταιρειών που σχετίζονται με τις υποκλοπές

 

 

ΠΡΟΣ

τον κ. Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Θεσμών και Διαφάνειας

 

Θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία λογαριασμών εταιρειών INTELLEXA, APOLLO, HERMES, FEROVENO, και KRIKEL».

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 

Σε συνέχεια προφορικού μας αιτήματος, το οποίο ζητήσατε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής να διατυπωθεί εγγράφως, ζητούμε, δυνάμει του άρθρου 43 Α παρ. 2α του Κανονισμού της Βουλής, να ζητήσετε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας να συμπληρωθούν  νόμιμα τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών των κάτωθι εταιρειών, τα οποία προσκομίσθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή με ελλείψεις, ως προς τα στοιχεία καταθετών ή δικαιούχων αρκετών συναλλαγών.

 

Α) INTELLEXA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β)APOLLO TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE

Γ)HERMES TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ) FEROVENO LIMITED ΑΦΜ 996763526

Ε) KRIKEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ονόματα καταθετών, εντολέων μεταφορών και των αντίστοιχων δικαιούχων σε όλες τις συναλλαγές SEPA, SWIFT ή άλλες, όπου υπάρχουν κενά στα στοιχεία που έχουν ήδη προσκομιστεί. Αυτό είναι αναγκαίο για να μπορέσει η Επιτροπή να έχει πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές που σχετίζονται με το Predator, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη αναδειχθεί από την δημοσιογραφική έρευνα.