Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει σε σπουδαστές και διδάσκοντες των ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής για άτομα με αναπηρίες, το προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ενίσχυση του εθνικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» για ενδεχόμενο κλείσιμο, ή ενσωμάτωσή τους στα ΙΕΚ που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό.

Επιπλέον το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν παρέχει σαφές πλαίσιο και εξειδικευμένα κριτήρια για την ίδρυση Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ατόμων με αναπηρία με αποτέλεσμα αυτή να εναπόκειται στην Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) κάνοντας ορατό τον κίνδυνο για καθυστερήσεις και κατ΄ επιλογήν προώθησης αιτήσεων ίδρυσης ΣΑΕΚ ειδικής αγωγής και φοίτησης σε αυτές ατόμων με αναπηρία.

Καλούμε την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα διασφαλίσει τη λειτουργία των ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής αναβαθμίζοντάς τες μέχρι η Πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα και θα δημιουργούν ισότιμο περιβάλλον για όλες και για όλους στις δομές επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.