Οι εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες που δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με τις αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλλει πλέον η ΕΕ εκτός από αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προϊόντα έχουν και ένα ζήτημα σοβαρό διατροφής: Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν αυστηροί έλεγχοι για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Τελεία και παύλα.