Δύο λύσεις – ανάσες για τους αγρότες
Συν 8 άμεσα μέτρα που θα καταθέσουμε αύριο ως τροπολογία στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης!
👉Κατάργηση ΕΦΚ στα καύσιμα για το αγροτικό πετρέλαιο
👉Πλαφόν στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα
👉Επιδότηση ζωοτροφών και λιπασμάτων
👉Πλαφόν στην κερδοφορία των εταιρείων εισαγωγής και εμπορίας εφοδίων
👉Ο ΕΛΓΑ να αποζημιώσει στο 100% τις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο, για εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις που επλήγησαν από φωτιές και πλημμύρες
👉Επανασχεδιασμός της ΚΑΠ
👉Δημιουργία των αναγκαίων αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων
👉Πλαίσιο για τη ρύθμιση των χρεών των αγροτών για να μη ρευστοποιηθεί η γη τους
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει ""5 ΔΥΟΛΥΣΕΙΣ- ΔΥΟ ΛΥΣΕΙΣ- ΑΝΑΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 1. Εθνικό πρόγραμμα αναδιανομής γης *Αξιοποίηση αναξιοποιήτων εκτάσεων όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. του Συντάγματος *Παραχώρηση για 50-75 χρόνια γαιών που μένουν ανεκμετάλλευτες *Χρηματοδοτική στήριξη του προγράμματος με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και της Αναπτυξιακής Τράπεζας. ΣΥΡΙΖΑ"
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "ΔΥΟ ΛΥΣΕΙΣ- ΑΝΑΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 2. Τδρυση Τράπεζας Αγροτικών Πιστώσεων. Επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας με τη συνεργασία μίας ελληνικής τράπεζα Αγροτικών Πιστώσεων με ένα δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα. Θεμελίωση ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος με σταθερό και διαφανή τρόπο λειτουργίας. >> ΣΥΡΙΖΑ EYMMARI"