Όταν δεν έχει επιχειρήματα, η βία και η καταστολή είναι πάντα μια εύκολη λύση για την αυταρχική Δεξιά. Αυτό κάνει και με τους φοιτητές που λένε «όχι» στην σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Επιμένουμε στον δημοκρατικό διάλογο με επιχειρήματα, όσο κι αν δεν τον αντέχει η κυβέρνηση.