Δρακόντεια μέτρα έλαβε ο κ. Σκρέκας, επιβάλλοντας πρόστιμο της τάξεως των 561.000 ευρώ στην εταιρεία « FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που εμπορεύεται το βρεφικό γάλα «ΝΟΥΝΟΥ».
Πιο αναλυτικά, η πολυεθνική εταιρεία με ετήσια έσοδα 340,6 εκατ. ευρώ θα αναγκαστεί να παραδώσει στα κρατικά ταμεία μόνο το 0.15% των εσόδων της για το 2022.
Κατά πάσα πιθανότητα, έχει προκύψει πανικός στα ανώτερα κλιμάκια της εταιρείας, καθώς μάλλον κάπου τόσα θα δίνουν για τις ετήσιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τους και ψάχνουν να καλύψουν τα κενά που προέκυψαν στον προϋπολογισμό.
Δύο άμεσα μέτρα που θα λειτουργούσαν ως μοχλοί πίεσης στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι τα έξης:
-Υπολογισμός προστίμων αισχροκέρδειας ως ποσοστό επί των κερδών της τιμωρούμενης επιχείρησης
-“Μαύρη λίστα” απο τις δημόσιες συμβάσεις για όσους αισχροκερδούν ή λειτουργούν αντι-ανταγωνιστικά
Ίσως η «ευαισθησία» της κυβέρνησης για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας να έπρεπε να συμβαδίζει με την ευαισθησία απέναντι στην αισχροκέρδεια του βρεφικού γάλακτος.
Είναι πασιφανές ότι η κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε θέλει να σταματήσει την λεηλάτηση της περιουσίας των νοικοκυριών.
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και κείμενο