Ο Νίκος Κοτζιάς μιλάει για το βιβλίο του

Ο Νίκος Κοτζιάς μιλάει για το βιβλίο του «Η λογική της λύσης. Πολιτική θεωρία και πρακτική στις Διεθνείς Σχέσεις.
Αλήθειες για το Μακεδονικό και τη διαπραγμάτευση» που μόλις κυκλοφόρησε!

 

https://fb.watch/2E7NU2aDDD/