Κατερίνα Νοτοπούλου: Στόχος μας είναι η ανατροπή των συσχετισμών.