Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίνα Κασιμάτη έφερε στη Βουλή το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης του μοναδικού Τμήματος Ένταξης στη Σαλαμίνα, που λειτουργεί στο Γυμνάσιο Αιαντείου για όλα τα παιδιά του νησιού που το έχουν ανάγκη, καταθέτοντας Κοινοβουλευτική Αναφορά βάσει της με αρ.πρωτ. 34/01-03-2022 Επιστολής του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας, και καλεί την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως να προβεί σε άμεσες για την πλήρη στελέχωση και λειτουργία του Τμήματος Ένταξης με:

·      Έναν μαθηματικό ΠΕ03 ΕΑΕ πλήρους ωραρίου, προς αναπλήρωση  της εκπαιδευτικού που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια μεγάλης διάρκειας.

·      Έναν φυσικό ΠΕ04 ΕΑΕ πλήρους ωραρίου και

·      Έναν ψυχολόγο

έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών επ’ ωφελεία των μαθητών και μαθητριών της Σαλαμίνας.            

 

Συγκεκριμένα ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν τα μαθήματα στο τμήμα ένταξης του σχολείου ανέρχεται σήμερα στους 20 μαθητές/τριες ενώ 4 ακόμα μαθητές/τριες υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης.

Σύμφωνα μάλιστα με έτερη επιστολή του Γυμνασίου Αιαντείου προς τη ΔΙΔΕ Πειραιά, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε από τη διεύθυνση του Γυμνασίου Αιαντείου, οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν διαφοροποιημένες ανάγκες και ειδικότερα συνθέτες γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες, ενώ παράλληλα συστήνεται και η ψυχολογική υποστήριξη τους από ψυχολόγο.

Σήμερα το τμήμα ένταξης υπολειτουργεί καθώς είναι στελεχωμένο με μία καθηγήτρια ειδικότητας ΠΕ02 ΕΑΕ φιλόλογο και μία καθηγήτρια ΠΕ03 ΕΑΕ μαθηματικό, η οποία όμως απουσιάζει με αναρρωτική άδεια μεγάλης διάρκειας.