Η Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης συμμετείχε στη κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α΄138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄143) και άλλες διατάξεις».

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον με τη κατά το δυνατόν ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων, ώστε να ανακάμψει ομαλά το φυσικό περιβάλλον και να αποκατασταθούν οι ζημιές που επήλθαν, προς στήριξη των πληγέντων. Επίσης, προωθούνται μέτρα για την άμεση ενίσχυση των περιοχών και των πληγέντων και την επαναφορά τους σε συνθήκες κανονικότητας.