Τζάκρη: Άγνωστα τα αποτελέσματα του “Rebrain Greece”- Να γνωστοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Rebrain Greece» αναπτύχθηκε με στόχο να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα για τον επαναπατρισμό των νέων πτυχιούχων στην ελληνική αγορά εργασίας, οι οποίοι κατά τα χρόνια της κρίσης και ειδικότερα μετά το 2010 έφυγαν από τη Χώρα, αναζητώντας εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε χώρες του εξωτερικού.

Ωστόσο, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής αναφορικά με τον αριθμό των Ελλήνων επιστημόνων που στη βάση της εν λόγω πρωτοβουλίας επέστρεψαν στην Ελλάδα, σε ποιές θέσεις προσλήφθηκαν για να εργαστούν και με ποιά αμοιβή/ μήνα.

Έτσι, η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 26 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τον ρωτούνσχετικά με:

(1) Το ύψος του προϋπολογισμού του προγράμματος ReBrain Greece και ειδικότερα πως κατανεμήθηκε ανάμεσα στις 4 Δράσεις του Προγράμματος: α) Δράση «Ελλάδα Ξανά», β) Σύσταση του φορέα Rebrain Greece, γ) ανάπτυξη πλατφόρμας Rebrain Greece CoLab και δ) 1ο σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας,

(2) Τον αριθμό των Ελλήνων επιστημόνων που στη βάση της εν λόγω πρωτοβουλίας RebrainGreece αιτήθηκαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, πόσοι και που προσλήφθηκαν τελικά, για πόσο διάστημα εργάστηκαν ή συνεχίζουν να εργάζονται και με ποιά αμοιβή/ μήνα,

(3) Τα κριτήρια στη βάση των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω προσλήψεις

(4) Την ημερομηνία που τέθηκε σε λειτουργία ο φορέας RebrainGreece, πως στελεχώθηκε (αριθμός και ειδικότητες προσληφθέντων) καθώς και ποια είναι τα κριτήρια στη βάση των οποίων έγιναν οι συγκεκριμένες προσλήψεις και

(5) Τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα η πρωτοβουλία «Rebrain Greece – Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας»