Ιδιαίτερα τεταμένες και μάλιστα στα όρια της ρήξης δείχνουν να είναι οι σχέσεις των ελληνικών κοινοτήτων του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας με την Αθήνα, και ειδικότερα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αιτία αποτελεί το τρίμηνο λουκέτο (από τις 6/5/2021) που εφαρμόστηκε στα ελληνικά σχολεία του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, λόγω της πανδημίας covid-19, απόφαση η οποία πάρθηκε χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση και ενημέρωση από την πλευρά της αρμόδιας συντονίστριας εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια οι ελληνικές κοινότητες του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας έχουν αντιδράσει έντονα στην Απόφαση της κ. Κεραμέως στη βάση της οποίας τα ιστορικά σχολεία της Αιγύπτου –δημιουργήματα μεγάλων ευεργετών του έθνους- πέρασαν σε καθεστώς παρατεταμένου κλεισίματος εξαιτίας της πανδημίας covid-19 με συνέπεια όπως υποστηρίζουν να μπαίνει «ταφόπλακα» στην ελληνική κληρονομιά της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου, χωρίς να γνωρίζουν ούτε πότε αλλά ούτε και υπό ποιες συνθήκες θα ανοίξουν πάλι.
Επιπλέον καταγγέλλεται η αυταρχική συμπεριφορά της αναπληρώτριας συντονίστριας εκπαίδευσης και η αδυναμία της να συντονίσει την αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων. Επίσης υποστηρίζεται ότι η Απόφαση αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στην Αίγυπτο χαρακτηρίστηκε από παλινωδίες και εφαρμογή κατά το δοκούν προσωπικών αποφάσεων χωρίς διάλογο και ευελιξία.
Επειδή τέτοιες καταστάσεις που λαμβάνονται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους έχουν ως αποτέλεσμα στην ουσία να καταστρέφεται το ελληνικό στοιχείο στο εξωτερικό.
Επειδή είναι πολύ έντονη η αίσθηση ότι η Κυβέρνηση (δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) δεν στηρίζει το ελληνικό στοιχείο που βρίσκεται εκτός Ελλάδας, στην προκειμένη περίπτωση στην Αίγυπτο.
Επειδή το κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις ιστορικές ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου με «το επιτελικό κράτος στην Αθήνα» πρέπει να τερματιστεί.
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Ποιες είναι οι ενέργειες που προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αποκατασταθεί η καλή σχέση που επιβάλλεται ανάμεσα στις ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου και τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών με στόχο να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός πληθυσμός της Αιγύπτου;
2. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα διαλαμβανόμενα στις επιστολές των ελληνικών κοινοτήτων του Καϊρου και Αλεξάνδρειας σχετικά με τις αυθαίρετες και χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση αποφάσεις αναφορικά με το παρατεταμένο κλείσιμο των ελληνικών σχολείων σε Κάιρο και Αλεξάνδρεια;