Αίτηση κατάθεσης εγγράφων που σχετίζονται με την απευθείας ανάθεση στην Marketing Greece ΑΕ κατέθεσε η Τομεάρχης Τουρισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Υπουργό Τουρισμού να καταθέσει στο σώμα:

1. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΤ που έλαβε χώρα στις 19/05/2020 και πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη.

2. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του ΔΣ για το θέμα της απευθείας ανάθεσης από τον ΕΟΤ έργου τουριστικής καμπάνιας προς την Marketing Greece.

3. Τις επιστολές ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να περιλαμβάνει την παραίτηση των τεσσάρων μελών του ΔΣ του ΕΟΤ.

4. Αντίγραφα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κάθε άλλου εγγράφου που έχετε ανταλλάξει με τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΤ.

5. Αντίγραφα για χρονικό διάστημα από 14-04-2020 έως και σήμερα, όλων των αποφάσεων απευθείας αναθέσεων έργου τουριστικής καμπάνιας προς τη Marketing Greece, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες συναφθείσες συμβάσεις και τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο του Υπουργείου Τουρισμού όσο και του ΕΟΤ για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητά τους.

Υπενθυμίζεται πως με την Π.Ν.Π της 13/4/2020 δόθηκε η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης, ανεξαρτήτως ποσού στην αξία της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων- όπως αναφέρεται και στην απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων- στην ιδιωτική εταιρία Marketing Greece, η προώθηση και προβολή της Ελλάδας. Η εν λόγω ΠΝΠ κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου ενώ τις τελευταίες μέρες διαρροές στον Τύπο κάνουν λόγο για παραίτηση τεσσάρων μελών του ΔΣ του ΕΟΤ αντιδρώντας- εύλογα- να ψηφίσουν την απευθείας ανάθεση η οποία αυτοκαταργεί ουσιαστικά τον ΕΟΤ.

Για το συγκεκριμένο θέμα έχει προηγηθεί και κατάθεση σχετικής ερώτησης από την Τομεάρχη Τουρισμού Κ. Νοτοπούλου την οποία συνυπογράφουν 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

#επικοινωνουμε_ελευθερα

#menoume_speedy