Οι ενέργειες αντικατάστασης της εν ενεργεία γενικής διευθύντριας κ. Καλαντζή δείχνουν μια αδικαιολόγητη βιασύνη, πίσω από την οποία πιθανότατα κρύβονται πολιτικά κίνητρα.

Η Σιβιτανίδειος ιδρύθηκε το 1927 και είναι η Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, μία από τις πιο γνωστές σχολές τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.Το σχήμα διοίκησης αποτελείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μεταξύ των μελών, την τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή, που συγκροτείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, τέλος, τη Γενική Διεύθυνση. Στη Σιβιτανίδειο λειτουργούν τέσσερα Επαγγελματικά Λύκεια, προσφέροντας εννιά τομείς ειδικοτήτων στους αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ΙΕΚ 15 ειδικοτήτων για την κατάρτιση των αποφοίτων Λυκείου, ενώ το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά που στη θέση του γενικού διευθυντή τοποθετήθηκε γυναίκα, με τριετή θητεία η οποία λήγει στις 17 Ιουλίου.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως προκηρύσσει σε αυτή τη συγκυρία θέση γενικού διευθυντή, ενώ σε ολόκληρη την επικράτεια δεν γίνονται κρίσεις λόγω πανδημίας και με νόμο παρατείνεται η θητεία όλων των στελεχών εκπαίδευσης.Η σχόλη έχει δικαίωμα να το κάνει άλλα με βάση τη χρονική συγκυρία ,ο χειρισμός της υπόθεσης προκαλεί ερωτήματα.
Η Ράνια Καλαντζή είναι μαθηματικός, απόφοιτη του ΑΠΘ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με πολυετή πείρα και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επί των ημερών της, η Σιβιτανίδειος ανέπτυξε μεγάλη εξωστρέφεια, με εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση του μαθητικού πληθυσμού της σχολής, ενώ ως γενική διευθύντρια εξασφάλισε για τη Σχολή ενεργό συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά προγράμματα, που ωφέλησαν τη Σιβιτανίδειο τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο κύρους.Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε μια επιτυχημένη θητεία.
Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν στήριξε την διευθύντριά και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για προκήρυξη της θέσης του γενικού διευθυντή.Η . κ. Καλαντζή ενημερώθηκε για το ζήτημα της προκήρυξης μόλις την προηγούμενη μέρα,με την συνεδρίαση να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και όχι με τηλεδιάσκεψη όπως συνηθίζεται για σοβαρά θέματα.Η προκήρυξη για τη θέση να ανεβαίνει στη «Διαύγεια» στις 3 Ιουνίου, προκήρυξη η οποία στηρίζεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ., η οποία όμως μέχρι και χθες δεν είχε καθαρογραφεί ούτε είχε κοινοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να την υπογράψουν.
Ενώ παρατάθηκε η θητεία όλων των στελεχών εκπαίδευσης, από τους περιφερειακούς διευθυντές, τους διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων,μέχρι και υπεύθυνους εργαστηρίων, μόνο η Σιβιτανίδειος προκήρυξε θέση γενικού διευθυντή, επισπεύδοντας μάλιστα τις διαδικασίες αντικατάστασης της τωρινής γενικής διευθύντριας.Η σχόλη μπορεί να κινητέ αυτονομα,καθώς έχει δικά της όργανα διοίκησης άλλα τόσο ο τρόπος όσο και ο χρόνος που έγιναν οι ενέργειες αντικατάστασης της εν ενεργεία γενικής διευθύντριας δείχνουν παρατυπίες και βιασύνη, πίσω από την οποία πιθανότατα κρύβονται πολιτικά συμφέροντα.
#επικοινωνούμε_ελεύθερα
#paramenoume_speedy