Γιώργος Μουλκιώτης: «Να σταματήσουν οι κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων από το Δημόσιο και τραπεζικά ιδρύματα»

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Γιώργος Μουλκιώτης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων, την οποία συνπουγράφει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς, με την οποία ζητά να σταματήσουν οι κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων από το Δημόσιο και τραπεζικά ιδρύματα.

 

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι με το νόμο 4587/2018 θεσπίστηκε το ακατάσχετο των λογαριασμών των αγροτών έως 7.500 ευρώ από τις κατασχέσεις λόγω οφειλών τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, ενώ σύμφωνα με το πιο πάνω νομοθετικό πλαίσιο αλλά και με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται στους παραγωγούς ως εισοδηματικό δίκτυ ασφαλείας («safetynet») προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η γεωργική τους δραστηριότητα και για τον λόγο αυτό υπόκεινται στο καθεστώς του ακατάσχετου.

Τονίζεται επίσης ότι οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι κατασχέσεις των αγροτικών τους επιδοτήσεων συνεχίζονται, συμψηφίζοντας τις με οφειλές τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, κατά παράβαση της απόφασης για το ακατάσχετο των λογαριασμών έως 7.500 ευρώ ετησίως και πλέον των 1.250 ευρώ ανά μήνα όπως ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα.

Επιπλέον, στην πράξη φαίνεται ότι ούτε οι Δ.Ο.Υ., ούτε οι τράπεζες συμμορφώνονται με την παρ.5 αρ.32 του ν.4314/2014, καθώς ενώ η εντολή περί δέσμευσης λογαριασμού του εκάστοτε οφειλέτη αγρότη δίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του, τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό δεν εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ακατάσχετου όπως ο νόμος ορίζει και προβαίνουν στην δέσμευση του λογαριασμού, σε κάθε περίπτωση.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η κατάσταση αυτή, που ειδικά στην τρέχουσα περίοδο, περιορίζει δραματικά την ρευστότητα των αγροτών, έρχεται να προστεθεί στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα, με το κόστος των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, του ενεργειακού κόστους και του κόστους καλλιέργειας να έχουν εκτοξευθεί και να θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους  την διαβίωση.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει:

​Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου κατά ρητό και αδιαμφισβητητο τρόπο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση τόσο των Οικονομικών Αρχών όσο και των τραπεζών στο ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων  που θεσπίστηκε με την παρ.5 αρ.32 του ν.4314/2014.
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει προκειμένου να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες άρσης της δέσμευσης των λογαριασμών των αγροτών και να μην απαιτείται η προσφυγή τους στα δικαστήρια.