Γιώργος Μουλκιώτης: «Η Λιβαδειά χωρίς δημόσια πρωτοβάθμια υγεία. Να ενισχυθεί άμεσα το Κέντρο Υγείας Λιβαδειάς και οι υπόλοιπες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του νομού Βοιωτίας»

 

Ο βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με ερώτηση απευθυνόμενη στον Υπουργό Υγείας, ζητά την άμεση ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Λιβαδειάς και των υπόλοιπων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του νομού Βοιωτίας.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι το Κέντρο Υγείας Λιβαδειάς (πρώην Π.Ε.Δ.Υ.) έως το 2014 απασχολούσε τριάντα (30) γιατρούς και μικροβιολογικό εργαστήριο, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με γιατρούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.

Τονίζεται ότι τη σημερινή εποχή, που η αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι αποδεδειγμένη και η πανδημία την έχει καταστήσει πλέον αναγκαία, στον νομό Βοιωτίας ο θεσμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει αφεθεί σε πλήρη εγκατάλειψη. Σήμερα υπηρετούν στο ΚΥ Λιβαδειάς, έξι (6) γιατροί και ένας προσωπικός γιατρός από το ΚΥ Αλιάρτου, με δυο (2) υπό προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο του 2023, λόγω παράτασης και χωρίς καμία πρόσληψη γιατρού, εδώ και 9 χρόνια.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Λιβαδειάς πλήττει την δυνατότητα παροχής αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει:

​Εάν σκοπεύει να προχωρήσει στην ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Λιβαδειάς τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή και – αν ναι- πότε και με ποιο τρόπο.
Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη λειτουργία του ΚΥ Λιβαδειάς και των άλλων δομών δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας του νομού Βοιωτίας και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες.
Πώς αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τις αποδεδειγμένα υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στον νομό Βοιωτίας.