Αναφορά προς το σύνολο των συναρμόδιων Υπουργείων κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα, σε σχέση με την ανάγκη αποσαφήνισης του χρονοδιαγράμματος επαναλειτουργίας των κυλικείων των ΚΑΠΗ.

Όπως επισημαίνεται στην α​ναφορά, οι επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου αναμένουν, χωρίς αποτέλεσμα, τις κυβερνητικές αποφάσεις, την ώρα που οι υπόλοιπες επιχειρήσεις την εστίασης μπορούν να λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους.

Είναι απαραίτητο, λοιπόν,  να δοθεί στους συγκεκριμένους επαγγελματίες μια προοπτική επαναλειτουργίας, σε διαφορετική περίπτωση πολλές από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν, μοιραία, στην οριστική παύση της λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυριακή Μάλαμα καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να τοποθετηθούν στη Βουλή, σε σχέση με την προοπτική λειτουργίας των κυλικείων των ΚΑΠΗ στο άμεσο μέλλον.