Νασιούλας: Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζητάει λιγότερα στον Διαγωνισμό για το υπόγειο πάρκινγκ;

Ήμουν μέλος της Επιτροπής και στους δυο προηγούμενους Διαγωνισμούς.

Τώρα, βλέπω πως ο Διαγωνισμός για την δεκαετή μίσθωση του μεγάλου υπογείου συγκροτήματος στάθμευσης του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά με αλλαγές στους όρους συμμετοχής και στα κριτήρια επιλογής του αναδόχου.

Μια από τις αλλαγές αφορά στο τίμημα που από τις 240.000 μειώνεται στα 192.000.

Δεν το κατανοώ αυτό.

Την τελευταία φορά αυξήθηκαν οι συμμετέχοντες και ο Δήμος κατεβάζει αντί να ανεβάσει το τίμημα;