Όχι στην εγκατάσταση μονάδας αποτέφρωσης στην Σίνδο


Η Οικολογία – Πράσινη λύση εκφράζει την έντονη αντίθεση της στην εγκατάσταση μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στη Σίνδο. Η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Αναρωτιόμαστε, με ποια λογική, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) μπορεί να προχωρήσει στην αδειοδότηση μιας Μονάδας καύσης επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων, σε χώρο που βρίσκεται 100 μέτρα περίπου από το Δημαρχείο, στη Σίνδο. Με ποια λογική προτίθεται, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να σιωπήσει και να μείνει αμέτοχη στην προσθήκη στην Δυτική Θεσσαλονίκη, μιας ακόμη επικίνδυνης εγκατάστασης, όταν υπάρχουν ανοιχτές πληγές συνεχούς περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής. Η μακροχρόνια έκθεση των πολιτών της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με αυξανόμενο κίνδυνο θανάτων, αλλά και με την αύξηση της θνησιμότητας της πανδημίας. Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι σε κάτι τέτοιο!