Πρόσκληση απο τον Νίκο Ηγουμενίδη για την Διαδικτυακή Εκδήλωση, Κυριακή 7-2-2021 και ώρα 21:00: “Πανδημία και Αριστερά, Η Επόμενη Μέρα (Μέρος 2ο)