Οι πρώην μέτοχοι του ΟΑΣΘ πρέπει να αποζημιωθούν. Η απόφαση πρέπει να είναι πολιτική και να βασίζεται σε αναθεωρημένο τρόπο αποτίμησης και όχι σε αυτόν που επιβάλλει ο νόμος της κρατικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για χιλιάδες μικρομετόχους που από τον οργανισμό, οι περισσότεροι είχαν μηνιαίο εισόδημα πολύ μικρότερο από 1000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών. Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση που στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία καλείται να το αποδεικνύει συνεχώς, χωρίς να φοβάται τις αναμενόμενες αντιδράσεις των οπαδών του κρατισμού.

Σχετικό link  .