Για τα θέματα αρμοδιότητάς του, που αφορούν στην περιοχή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, συνεργάσθηκε, διαδικτυακά, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης με την πρόεδρο της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μακρή και τον Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου κ. Μιχάλη Μιτζικό.

Συγκεκριμένα, τόσο από την βουλευτή όσο και από τον Δήμαρχο ετέθη το θέμα των οικονομικών εκκρεμοτήτων της χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης των ζημιών, που οι θεομηνίες του 2018 προκάλεσαν στις υποδομές των Δ.Ε. του Δήμου Νοτίου Πηλίου, συνολικού ύψους 92.724 €. Ο Υπουργός, κατηγορηματικά, δεσμεύθηκε για την, εντός των προσεχών ημερών, επίλυση του ζητήματος με την καταβολή του σχετικού κονδυλίου.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε, διεξοδικά, ήταν η χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή οδικού τμήματος Άγιος Κωνσταντίνος (Πάλτση) – Πατριχώρι – Μουρτιάς», έργο εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Νοτίου Πηλίου αλλά και ολόκληρου του Νομού Μαγνησίας, καθώς αφορά στην οδική σύνδεση δύο Δημοτικών Ενοτήτων, αυτών της Αργαλαστής και της Σηπιάδος. Επιπρόσθετα, θα διευκολύνει την σύνδεση της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου με το αλιευτικό καταφύγιο του Κατηγιώργη, το οποίο αποτελεί και το εγγύτερο μέρος του Πηλίου με το νησί της Σκιάθου, μέσω θαλάσσιων ταξί και, κατ’ επέκταση, με το αεροδρόμιο της Σκιάθου αλλά θα διευκολύνει και την δασοπυρόσβεση. Είναι, συνεπώς, προφανής η σπουδαιότητα του έργου, που είναι, πλέον, ώριμο, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες αδειοδοτήσεις και του οποίου η κατασκευή εκτιμάται σε 5,3 εκ. €. Ο Υπουργός θα ζητήσει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες την διερεύνηση της ένταξής του σε κάποια από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία υπάρχει περιθώριο επιλεξιμότητάς του.

Επίσης, τέθηκε, μετ’ επιτάσεως, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας του δικτύου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Ο Υπουργός  ενημέρωσε ότι το υπουργείο του συμφώνησε με την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την υλοποίηση ενός  προγράμματος ύψους 470 εκατ. ευρώ για την μείωση των θανάτων και των τραυματισμών, που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε 7.000 θέσεις, που χαρακτηρίζονται ως τα πιο επικίνδυνα σημεία για ατυχήματα σε όλη τη χώρα και θα βοηθήσει το Ελληνικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οδική Ασφάλεια. Εφόσον οι συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Νοτίου Πηλίου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθούν από το ως άνω εργαλείο. Σε άλλη περίπτωση, θα διερευνηθεί η ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ περιόδου 2021-2027, που θα καταρτισθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τόσο η βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος ευχαρίστησαν, θερμά, τον Υπουργό για την ουσιαστική και εξαιρετική συνεργασία και την θετική του ανταπόκριση στα σημαντικά θέματα του Δήμου Νοτίου Πηλίου.